logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Szkolenia on-line

Nagrania ze wszystkich szkoleń dostępne są pod linkiem MERIDA Szkolenia on-line

Nowy cykl szkoleń na drugą połowę 2024 roku opublikujemy we wrześniu.


Dziękujemy za niezwykle liczny udział w naszych szkoleniach.
Organizatorzy: Roman Kurbiel-Salamonowicz i Maciej Bram - e-mail: szkolenia@merida.com.pl


Jesteśmy organizatorem profesjonalnych szkoleń z zakresu technik sprzątania. Organizujemy szkolenia dla administratorów budynków, pracowników firm sprzątających, pracowników służby zdrowia i innych osób profesjonalnie związanych ze sprzątaniem. Opracowujemy indywidualne plany higieny, wdrażamy HACCP.

SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ NASZYCH SPECJALISTÓW SĄ:

• Profesjonalne i praktyczne - z zakresu bieżącego i okresowego utrzymania czystości
• Skierowane do technologów - osób rozpoczynających działalność w sektorze utrzymania czystości, a także do osób przekazujących wiedzę pracownikom liniowym  (kierownicy regionalni, brygadziści)
• Dające możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy - poprzez spotkania z innymi przedstawicielami sektora utrzymania czystości