logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub stwierdzenia innego rodzaju wad fizycznych dostarczonych przez Właściciela produktów już po potwierdzeniu przez Kupującego odbioru towaru, Kupujący powinien zgłosić ten fakt wysyłając e-maila na adres sklep@merida.com.pl. Na złożone reklamacje odpowiadamy w terminie 7 dni.

Nie wyłącza to obowiązku Kupującego do dokonania kontroli opisanej w ust. 5.6. Regulaminu sklepu.

Poprzez zgłoszenie reklamacyjne można składać również reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku).

Transport towarów zwracanych z tytułu gwarancji za pośrednictwem Właściciela, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na koszt Kupującego. Nie przyjmuje się przesyłek odsyłanych za pobraniem.W przypadku uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego Kupującego, Właściciel zwróci mu koszty wysyłki towaru do siedziby Właściciela.