logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

System dozowania Flex Flow

Mimo szkoleń oraz informacji zawartych na opakowaniach mieszanin do rozcieńczania, największym problemem podczas sporządzania roztworów roboczych, jest przedawkowanie. Wynika to z błędnego przekonania, „że im więcej tym lepiej”. Niestety w przypadku profesjonalnych mieszanin chemicznych zbyt silny roztwór myjący, prowadzi do 3 problemów:
• smużenie mytej powierzchni
• uszkodzenie mytej powierzchni
• szybkie zużycie mieszaniny

Dlatego coraz bardziej popularne staje się stosowanie specjalnych systemów dozowania. Umożliwiają one stałe, odpowiednie sporządzenie roztworów roboczych. Ponadto pracownik nie ma bezpośredniej styczności z niebezpiecznym lub żrącym koncentratem, lecz z jego roztworem.

Aby prawidłowo przeprowadzić proces dozowania systemem Flex Flow należy stosować:

• Odpowiednią do mytej powierzchni mieszaninę chemiczną – F1 Podłoga - mycie twardych podłóg, F2 Łazienka – mycie powierzchni ponad podłogowych w sanitariatach, F3 Uniwersal – mycie wszelkich powierzchni wodoodpornych także szyb, F4 Turbo – gruntowne mycie mocno zatłuszczonych powierzchni.
• Pistolet dozujący (GMA901).
• Podłączenie wody (GMA902).
• 2 szybkozłączki (GMA903).
• Odpowiedniej długości wąż ½ cala (GMA905).

Przebieg prawidłowego procesu dozowania:

• Po umieszczeniu podkładki gumowej w gnieździe pistoletu zamocować w nim podłączenie wody.
• Na odpowiednio dobrany pod względem długości wąż gumowy zamocować z obu stron szybkozłączki.
• Na butelkę odpowiednio dobranej mieszaniny chemicznej zamontować pistolet dozujący. (zamontowany pistolet dozujący w odróżnieniu od innych systemów ma dwie możliwości dozowania – do butelki i do wiadra.)
• Po podłączeniu systemu do obiegu wodnego ustawić w zależności od potrzeb właściwe dozowanie i pobrać do pojemnika (butelka lub wiadro) odpowiednią ilość gotowego roztworu roboczego.

Uwaga !!!
• Należy pamiętać o okresowym sprawdzaniu szczelności systemu.
• W przypadku przerwy w pracy zamknąć dopływ wody.
• ZAWSZE STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE DOZOWANIE.