logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Bieżące sprzątanie pomieszczeń SPA - fotel do masażu.

Z foteli do masażu można korzystać zarówno w pomieszczeniach SPA, jak i w domach prywatnych. Ze względu na powstające zabrudzenia i zanieczyszczenia bakteryjne i grzybiczne, fotele muszą podlegać okresowemu procesowi mycia i dezynfekcji. Należy pamiętać, aby podczas mycia i dezynfekcji nie uszkodzić delikatnej powierzchni urządzenia.

Aby prawidłowo przeprowadzić mycie i dezynfekcję należy zastosować:

• Mieszaninę myjącą Merida Furnix Plus (NMU103) lub Merida Uniwersalin Plus (NMU102).
• Mieszaninę do dezynfekcji Merida Desinfektin Compex (NMD001).
• Butelkę ze spryskiwaczem do sporządzenia roztworów roboczych (BT5).
• Ściereczki: do mycia - niebieską (SRL008) i dezynfekcji – żółtą (SRL011).
• Czyścik z melaminy (SRH013 lub SRH014).
• Rękawice ochronne KORSARZ (TRY515).

Przebieg prawidłowego procesu mycia:

• Po założeniu rękawic ochronnych, w butelce ze spryskiwaczem, przygotować roztwór roboczy wybranej mieszaniny chemicznej, zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie..
• Po mocnym nasądzeniu roztworem myjącym gąbki z melaminy delikatnie, bez mocnego nacisku, umyć powierzchnię fotela.
• Rozpuszczone zabrudzenia usunąć za pomocą ściereczki.
• Po dokładnym umyciu całej powierzchni fotela, zdezynfekować powierzchnię żółtą ściereczką, nasączoną gotową mieszaniną Merida Desinfectin Complex.
• Mieszaninę dezynfekcyjną pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
• Po dezynfekcji (po 30 minutach), fotel może być użytkowany.

Uwaga!!!

• Należy pamiętać aby podczas mycia delikatnie wycierać/myć ściereczką i gąbką z melaminy, by nie uszkodzić mytych powierzchni.
• Mycie powierzchni w obszarze SPA powinno być zakończone procesem dezynfekcji.
• ZAWSZE STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE DOZOWANIE.